Półmaska 7000 bez filtra

5.587 kr. Cena z VAT

SKU: MM7000 OPIS:
Półmaska wielozadaniowa firmy Moldex
Pamiętaj, że filtry nie są uwzględnione.
Zobacz wybór filtrów węglowych i pyłowych tutaj po prawej stronie.
Pamiętaj, aby wybrać odpowiedni filtr!
Pamiętaj, że nie jest to wyczerpująca lista
A1/A2 Gazy i opary organiczne, takie jak lakiery, farby, rozcieńczalniki, kleje i różne środki czyszczące
B1 / B2 Gazy i pary nieorganiczne, takie jak chlor, formalina, siarkowodór, ołów (z P3)
E1 / E2 Kwaśne gazy i pary, takie jak kwas solny, dwutlenek siarki
K1 / K2 Amoniak i amoniak
Hg pary rtęci
AX Aceton
P2 Twarde i płynne cząstki, takie jak drobny pył / trociny, rozpylona woda, para wodna, rdza, sadza, mąka
P3 Twarde i płynne cząstki, takie jak drobny pył/trociny, rozpylona woda, para wodna, pleśń, bakterie, wirusy, azbest


Więcej informacji w pdf
Kategorie: , ,

Inne informacje