Filtre A1B1E1 / 1par

SKU: MM9300 BESKRIVELSE:
A1B1E1 kulfilter til Moldex 7000 halvmaske og 9000 helmaske
A1 - Organiske gasser og dampe med et kogepunkt over 65 °C, f.eks. lak, maling, klæbemidler, blærer og rengøringsmidler.
B1- Uorganiske gasser og dampe inkluderet: klor, svovlbrinte (også kendt som svovlbrinte), cyanbrinte (undtagen carbonmonoxid, carbondioxid).
E1 - Sure gasser og dampe såsom saltsyre, hydrogenchlorid, svovldioxid (SO2)
Hvis du sprøjter materialet, anbefaler vi et støvfilter foran kulfilteret
Kulfiltre skal opbevares i lufttætte beholdere
Sælges i par (5 par i en æske)

Se mere i pdf-dokumentet
Kategorier: , ,

PDF-dokumenter