HISTORIA DYNJANDY

Firma Dynjandi ehf, która została założona w 1954 roku i jest pionierem w dziedzinie bezpieczeństwa w miejscu pracy, specjalizuje się w promowaniu i dostarczaniu zatwierdzonego sprzętu bezpieczeństwa, sprzętu ochrony osobistej i odzieży roboczej dla pracowników w gospodarce islandzkiej. Nasze wieloletnie doświadczenie i wiedza specjalistyczna w tej dziedzinie są uważane za uspokajające.

We współpracy z Administracją Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz przedstawicielem ds. bezpieczeństwa głównych firm w Islandii, Dynjandi ehf. odegrały ważną rolę w promowaniu zwiększonego wykorzystania sprzętu ochronnego, takiego jak obuwie ochronne i robocze, odzież robocza i ochronna, kaski, pokrowce i maski oddechowe, Zadaniem firmy Dynjandi ehf. Jest zapobiegać poważnym wypadkom przy pracy przez ponad 40 lat.

Znaczenie sprzętu bezpieczeństwa nigdy nie będzie przeceniane, dlatego intencją firmy jest utrzymanie wiodącej pozycji w działaniach związanych z bezpieczeństwem.

Dynjandi zostało wybrane jako wybitna firma w 2017 roku przez Creditinfo za wkład w islandzką gospodarkę. Tylko te firmy, które spełniają wymagania stawiane przez Creditinfo, otrzymują tę pieczęć, ale w kraju jest ich 2.2% firm.